σύνοψη της αγοράς

Το widget Περίληψη αγοράς συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των μέσων, τις μέσες διαφορές, τα ημερήσια και τα χαμηλά, καθώς και τα δεδομένα συναισθημάτων.