Προχωρημένο διάγραμμα πραγματικού χρόνου

Μπορείτε να προσαρμόσετε το γράφημα τροποποιώντας το προεπιλεγμένο σύμβολο, τη λίστα παρακολούθησης, προσθέτοντας εργαλεία για τεχνική ανάλυση και πολλά άλλα. Μπορείτε ακόμη να προσθέσετε νέα, λίστες επαφών ή ένα οικονομικό ημερολόγιο για να μετατρέψετε τα γραφικά στοιχεία σε μια ολόκληρη πλατφόρμα ανάλυσης.