Трейс ще ремонтира улици в Пампорово за 5,3 млн. лв.

Дъщерното дружество на „Трейс Груп Холд“ „Трейс Пътно строителство“ като водещ партньор в ДЗЗД „Улици Пампорово“ е подписало договор за благоустрояване на уличната мрежа в к.к. Пампорово на стойност 5,3 млн. лв. Това става ясно от съобщение, публикувано на сайта на Българска фондова борса.

Възложител на проекта е Община Чепеларе, а изпълнител е ДЗЗД „Улици Пампорово“ с партньори „Трейс Пътно строителство“ АД и „Инжпроект“ ООД.

От публичната компания уточняват, че към датата на подписване на договора финансиране не е осигурено. В същото време срокът за изпълнение е 403 дни, считано от датата на осигуряване на финансирането.

Изпълнението на обществената поръчка включва изготвяне на технически проект по всички части и изпълнение на строително-монтажни работи. Проектът е разделен на 5 основни подобекта в рамките на к.к. Пампорово.

„Трейс Груп Холд“ изпадна от водещия показател SOFIX през миналия месец. Акциите на пътностроителната компания поевтиняват с 41,42% за последните дванадесет месеца до 2,820 лв. за брой. През миналата година дружеството раздаде дивидент в размер на 0,0631579 лв. на акция.

Източник: Investor.bg