Тол системата да бъде отложена до 2020, настояват от КРИБ

Въвеждането на тол системата да бъде отложено за началото на 2020 г. и камионите с маса над 3,5 т да плащат тол такси само за магистрали и първокласни пътища, част от трансевропейската пътна мрежа –  за това се настоява в позиция на КРИБ.

От КРИБ заявяват, че с промените пряко ще бъдат засегнати вътрешнофирмените доставкиили огромен процент от вътрешните превози в страната.

Работодателите имат положително становище за въвеждането на тол системата, но при равномерно въвеждане и пропорционалност на таксуването за всички участници в движението.

България е единствената страна в Европа, в която ще се таксуват автомагистрали, първокласни, второкласни и третокласни пътища, се твърди в позицията. Същевременно страната е на първо място в Европа по дял на транзитен трафик (40%), който е с най-голямо негативно влияние върху пътната мрежа.

По-тази причина според КРИБ по-приемливо е системата да включва само магистралите и онази част от първокласните пътища, които са част от трансевропейската пътна мрежа. Така системата ще бъде насочена основно към транзита и ще даде алтернатива на превозвачите на българския пазар.

Според становището сега системата за събиране на таксите не е свързана с Национална агенция за приходите и Агенция „Митници“, което е предпоставка за съмнения за прозрачното събиране и изразходване на сумите.

Предвидената цел за събиране – 1,3 млрд. лева на година –  изглежда повече от съмнителна, смятат работодателите. Те изтъкват, че Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) има капацитет да усвоява годишно не повече от 800 млн. лева. Към тол таксите трябва да се добавят и 300 млн. лв. от винетките.

Също така преди въвеждане в експлоатация на системата следва да бъде направена оценка на въздействието.

„Към настоящия момент системата не е готова и няма да бъде готова преди края на първо тримесечие на 2020 г. По тази причина събирането на тол такси в аванс или на „зелено“ граничи с въвеждането на нов данък или просто с престъпление“, казват работодателите.

КРИБ и неговите сдружения настояват за отлагане на стартирането на тол системата до началото на следващата година или по-точно, докато не бъдат изпълнени поставените условия.

Организацията иска и доклад за ефективността й след 6-месечни тестове,  за да не се стигне до блокирането на транспорта в България, подобно на гафовете с електронните винетки.

Източник: Investor.bg