Разширена графика в Реално време

Можете да персонализирате графиката, като промените символа по подразбиране, списъка за наблюдение, добавяйки инструменти за технически анализ и много повече. Можете дори да добавяте новини, горещи списъци или икономически календар, за да направите джаджата в цяла платформа за анализ.