Проектът за морско пространствено планиране бе одобрен от Еврокомисията

Европейската комисия одобри проект за морско пространствено планиране с водещ партньор Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Неговата цел  е да подпомогне координирането на България и Румъния в морското пространствено планиране според изискванията на евродиректива, информира регионалното министерство.

Проектът ще подпомогне разработването на морските пространствени планове в България и в Румъния на основата на изпълнения вече проект MARSPLAN-BS.

Проектното предложение „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България – Румъния” (MARSPLAN-BS-II) е оценено с висок резултат от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към Европейската комисия. Предстои подписване на споразумение за безвъзмездна финансова помощ и споразумение за партньорство.

Одобрената финансова помощ за изпълнение на дейностите възлиза на 1,2 млн. евро.

В проекта, освен МРРБ, участие от българска страна ще вземат „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, „Център за брегови и морски изследвания“ и Военноморското училище “Н.Й. Вапцаров”. Партньори от румънска страна са Министерството на регионалното развитие и публичната администрация, ГЕОЕКОМАР, Институтът за морски изследвания “Григоре Антипа” и институт “Овидиус“ в Констанца.

Проектът ще продължи до средата на 2021 г.

Източник: Investor.bg