Маджарово: Демофрафското чудо на България

Маджарово удивлява с нарастване на населението, а това на страната е намаляло с 49 995 души през 2018 г. и в края на периода е 7 000 039 души, обявиха в петък от НСИ.

Детайлният прочит показва много интересни тенденции в отделните общини и области.

Демографското чудо на годината – община Маджарово в област Хасково, е с ръст на населението от 15% за година или с 309 души до 2025 човека. За сравнение – през 2017 г. населението в общината намалява с 9 човека. Рязката промяна в демографската картина е достойна за журналистическо разследване, защото отзад със сигурност се крие нещо интересно. Все още няма данни за имиграцията през 2018 г., но през 2017 г. 6 хил. турски граждани придобиха българско гражданство. Възможно е и през 2018 г. това да е причина за подема на броя население в община Маджарово, както и в почти всички общини с турско малцинство.

Далеч назад по процентно увеличение на населението е община Куклен (област Пловдив) с 2,63% или 169 души до 6 428 човека, община Джебел с 2,23% до 8 441 души, община Симеоновград с 1,9% до 8 795 души, Несебър с 1,75% до 27 879 души. Следват общините Хитрини, Ардино, Венец, Кърджали, Момчилград, Кирково, Каолиново, Крумовград, Созопол и други.

Населението през 2018 г. се увеличава в само 22 общини, от общо 265 общини.

Сред големите общини с най-голям процентен ръст на населенето през 2018 г. е община Кърджали с 1,25% до 68 727 души, следвана от община Пловдив с 0,48% ръст до 346 893 души, Столична община с 0,2% до 1 328 120 души и община Варна с 0,18% повишение до 345 369 души.

Най-голям спад на населението по общини

С най-голям спад на населението като процент през 2018 г. са общините Бойница с 6,41% до 936 души, Трекляно с 5,28% до 758 души и Малко Търново с 5,21% до 3208 души.

Сред общините с над 30 000 души с най-голям процент се срутва населението в община Свищов с цели 3,58% през 2018 г. до 35 369 души, община Димитровград с минус 2,14% до 47 287 души и община Ловеч с 1,95% до 43 242 души.

Изменение в абсолютни стойности през 2018 г. по общини

Столична община (София-град) води с увеличение от 2 691 души до 1 328 120 граждани. На второ място е община Пловдив с 1 680 души до 346 893 души. Следва Кърджали с 856 до 68 727 души, Варна с 621 до 345 369 души, Несебър с 487 до 27 879 души, Маджарово с 309 души до 2 025, Кирково с 210 до 21 254 души, Момчилград със 196 до 15 787, Джебел със 188 до 8 441 души и други.

Абсолютният губещ на брой население е община Русе с намаление от 1 403 души през 2018 г. до 159 410 души. Следват община Свищов с 1 266 до 35 369 души, община Плевен с 1 259 души до 119 649, община Хасково с 1 169 души до 86 611, община Сливен с 1 109 души до 118 972, община Стара Загора с 1 018 души до 156 568 души, община Димитровград с 1 014 души до 47 287 души и други с под 1 000 души.

Изменения по области през 2018 г.

По области най-силно намалява населението в област Плевен с 3 829 души до 240 380 души, следвана от Велико Търново с 3 424 души до 239 132 души, Хасково с 3 135 души до 228 141 души, Враца с 3 096 до 165 549 души, Русе с 2 780 до 218 556 души, Благоевград с 2 759 души до 305 123 души, Стара Загора с 2 711 души до 316 356 и други.

По области населението се увеличава само в София-град с 2 691 души и в област Кърджали с 1 760 души до 152 873 души. Слаби спадове има в областите Шумен (611 души), Варна (868 души) и Търговище (877 души). Въпреки повишението в населението на община Пловдив (с 1 680 души), населението на областта намалява с 1 462 човека.

Намаление на населението за последните 8 години, демографска катастрофа в община Свищов

Истинска демографска катастрофа като след война или епидемия е сполетяла община Свищов и населението ѝ намалява с 27% за 8-те години до 2018 г. Населението на тази сравнително голяма община се е свило с над ¼ до 35 369 души. Сред малките общини абсолютен антирекорд за 8 години има в община Бойница с намаление от 44% до 936 души. Подобно е положението и в община Ковачевци с минус 43% за 8 години до едва 1 576 души.

Увеличава се населението на само 17 общини в 8-те години до 31 декември 2018 г., като отново лидер е община Маджарово с 8,93% до 2 025 души, следвана от община Хитрино с 8% до 6 764 души, община Венец с 6% до 7 254 души, Столична община с 5,45% до 1 328 120 души, община Варна с 4,66% до 345 369 души, община Несебър с 4,45%, община Каолиново с 4,27%, община Ардино с 4,15%, Божурище с 3%, Джебел с 2,93%, Гърмен с 2,25%, Банско с 2,16%, Аврен с 1,25%, Бургас с 1,07%, Върбица с 0,58%, Кърджали с 0,47% и Поморие с 0,23%.

При области демографската катастрофа е най-силна във Видин с минус 20% за 8 години до 84 865 души. На второ място не е друга община от Северозападна България, а област Кюстендил с минус 16,8% за 8 години до 119 041 души. С по 15-16% намалява населението на областите Плевен, Габрово, Ловеч, Враца и Монтана, което потвърждава лошия имидж на региона на Северозападна и Северна Централна България.

Ръст за 8 години има само в областите София – град с 68 674 души до 1 328 120 души и област Варна с 6 152 души до 471 252 души.

Източник: Investor.bg