Инвеститорите очакват бъдеща рецесия

Две трети от големите глобални инвеститори очакват забавяне на конюнктурата през следващите 12 месеца. Това е най-високата стойност от две години и половина насам, показват резултатите от анализ на Bank of America Merrill Lynch. Банката анкетира ежемесечно големи инвеститори за техните оценки.

Рецесия обаче повечето инвеститори очакват едва през втората половина на следващата година или дори по-късно. Следователно те не оценяват неотдавнашното обръщане на кривата на доходността на облигациите в Съединените щати като сериозен предупредителен сигнал. Тази крива показва, че краткосрочните облигации понастоящем са по-печеливши от дългосрочните. Кривата на доходността се счита за водещ ранен икономически показател.

В пряка връзка с икономическите очаквания са перспективите за лихвите. Крехко мнозинство не очаква по-нататъшно увеличение на лихвите от страна на ФЕД в този цикъл. Така новата анкета значително подсилва това очакване в сравнение с проучването от предходния месец. Само около един на всеки десет очаква по-високи краткосрочни лихвени проценти по света. Толкова ниско тази прогноза бе за последно преди шест години.

ези очаквания се отразяват в депозитните структури на инвеститорите. Средното парично съотношение е 4,6% – на най-ниското си ниво от 14 месеца насам, „но все още в областта на купувачите”, поясняват анализаторте на на Bank of America Merrill Lynch. Идеята им: ако паричните средства в депата са достатъчно високи, инвеститорите все още имат достатъчно средства за бъдещи покупки.

Бързото възстановяване на световните фондови пазари през първото тримесечие изглежда оставя своя отпечатък. Налице е ясно подобрение в нагласите. През април много повече инвеститори са надценили акциите си, отколкото през март, показва проучването. Увеличението е най-силно от повече от две години.

Развиващите се пазари са най-популярни сред всички пазари на акции. Повече от всеки трети инвеститор има наднормени активи тук. За разлика от тях британският фондов пазар е най-малко популярен. Повече от един от всеки четирима инвеститори е с активи под нормата на Лондонската борса.

От гледна точка на инвеститорите, залогът на падащи цени на акциите в Европа остава най-популярната търговска стратегия. Именно по тази причина това носи риск от провал (“most crowded trade”). Почти толкова опасни са и залозите за повишаване на цените на най-известните технологични акции, като Facebook, Amazon, Apple или Netflix.

Като най-голям риск на финансовия пазар инвеститорите припознават търговската война. Тази оценка почти не се е променила през последните няколко месеца. Само през март икономическото охлаждане в Китай бе считано за най-големия риск. Междувременно тези притеснения утихват.

Източник: investor.bg