ЕМКА запазва печалбата си непроменена

Севлиевският производител на кабели “ЕМКА” АД отчита непокътната печалба за първото тримесечие. Тя възлиза на 1,413 млн. лв. за първото тримесечие на 2019 г., спрямо 1,416 млн. лв. за същото тримесечие на 2018 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез БФБ АД.

Нетните приходи от продажби намаляват с 12,8% на годишна база до 24,6 млн. лв. за първото тримесечие на 2019 г. Свиването е с около 3,6 млн. лв. Основната част от продукцията е предназначена за износ – за 16,8 млн. лв., а за вътрешния пазар са продукти на стойност 7,3 млн. лв.

С 14% (3,4 млн. лв.) до 20,7 млн. лв. намаляват разходите за материли, което компенсира намалените приходи.

Разходите за възнаграждения се увеличават със само 0,3% за последната година до 1,366 млн. лв. за януари-март 2019 г.

Основните акционери не са променяли притежанието си през първото тримесечие на 2019 г. и остават „Индустриален капитал холдинг“ АД с 33,12%, „КЕМП“ АД с 37,37% и ЗУПФ Алианц България с 6,93%.

Акциите на ЕМКА АД поевтиняват с 16,88% в последните 12 месеца до 2,56 лв. за акция и 55,55 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,073684 лв.

Източник: Investor.bg