Глоби за почти 56 млн. евро са наложени в Европа по GDPR досега

Девет месеца след влизането в сила на GDPR по силата на директивата в Европейския съюз са наложени глоби в размер на почти 56 млн. евро (55,955 млн. евро). Тези глоби са били наложени в 11 страни от ЕИП, в които директивата се прилага на практика, става ясно от нов доклад на Европейския комитет за защита на личните данни към ЕП.

Общо 206 326 случая са били докладвани от органите на 31 държави от Европейското икономически пространство. Те могат да бъдат разделени като цяло на три различни вида случаи – случаи, основани на жалби, случаи, основани на уведомления за нарушаване на данните и други видове случаи.

Повечето от казусите са свързани с жалби – 94 622 броя, а 64 684 случая са образувани въз основа на уведомяване от администраторите за накърняване на защитата на личните данни.

52% от тези случаи вече са закрити, а 1% от казусите са били оспорвани преди това пред национални съдилища.

Източник: investor.bg